logovaremont

Varemont:

Spoločnosť Imrich Vanko  VAREMONT bola založená v roku 1992, má strategické zameranie v oblasti montážnych prác a dodávok tovaru, ktoré sú orientované predovšetkým pre technické zariadenie budov.
Spoločnosť úzko spolupracuje s vybranými stavebnými spoločnosťami zameranými
na výstavbu a rekonštrukciu budov, ako aj s bytovými družstvami (odstránenie porúch
na  kanalizačnom, vodovodnom a plynovom potrubí, výmena stúpačiek).

Referenčné stavby:

Nájomné byty „6 BJ a 8BJ“, Horné Saliby, Dolné Saliby, Matúškovo – montáž a dodávka vykurovania a zdravotechniky.
Priemyselná hala pre skladovanie horľavín, Stará Vajnorská, Bratislava – návrh, montáž a dodávka priemyselného podlahového vykurovania, montáž vzduchových clôn.
Rozšírenie STL plynovodu Dolné Saliby.
Rozšírenie STL plynovodu Matúškovo.
SVB Náš domov, Šaľa - výmena stúpajúceho potrubia na studenú, teplú vodu a cirkuláciu, výmena odpadového potrubia a plynovodu. Odborná demontáž azbestového potrubia kanalizácie.
Bytový dom na ul. Sibírska v Bratislave - výmena stúpajúceho potrubia na studenú, teplú vodu a cirkuláciu, výmena odpadového potrubia a plynovodu. Odborná demontáž azbestového potrubia kanalizácie.

 

 

Poskytované služby:

 • kompletná dodávka  a realizácia technického zariadenia rodinných domov ako aj budov na priemyselné využitie,
 • plynové kotolne a výmenníkové stanice,
 • vykurovanie podlahové (stenové , stropné),  radiátorové,
 • výmena ležatých a stúpačkových rozvodov zdravotechniky v bytových domoch (s platným oprávnením
  na odstraňovanie azbestových materiálov v interiéri budov),
 • montáž vodomerov a meračov tepla,
 • návrh a dodávka meracej a regulačnej techniky,
 • solárny ohrev,
 • tepelné čerpadlá.
 • výstavba inžinierskych sietí,
 • jadrové vŕtanie,
 • zváranie elektrotvaroviek – pravidelne kalibrované zváracie zariadenie Widos esi 4000,
 • monitoring stavu kanalizácie,
 • montáž a dodávka zariadení na úpravu vody,
 • bezplatné poradenstvo a vypracovanie cenových ponúk,
 • havarijná služba.


 

Vykurovanie, plynovod:

 • oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu – oprava, údržba a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, Evidenčné číslo   430 /1/2008 - TZ (OU,M) - Ab1 ,b2, Ba1 ,b1 ,b2,d1 ,d2,
 • oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu– oprava, údržba a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, Evidenčné číslo   322 /1/2008   - PZ - O (OU,M) - Bf,g1 ,h1,
 • odborný pracovník vyhradených technických zariadení plynových podľa § 16 ods. 1vyhlášky č. 718/2002 Z.z. Evidenčné číslo  osvedčenia: 158/4/2009-PZ-A-Ag2  Bg1, g2,
 • odborný pracovník vyhradených technických zariadení plynových podľa § 16 ods. 1vyhlášky č. 718/2002 Z.z. Evidenčné číslo  osvedčenia: 1094/4/2008-PZ-A-Bg1,g3,h1,h2,
 • zvárač plastov v súlade požiadavkami normy STN EN 13067, číslo certifikátu: 7-130-P,
 • montážny partner vykurovacej techniky zn. GeminoX, Protherm, Buderus a ďalších,
 • certifikovaný montážny partner rozvodov vykurovania zn. REHAU, VIEGA, IVAR∙CS.

Zdravotechnika, vodovod:

 • registrovaná osoba na činnosti: montáž meračov pretečeného množstva vody, meračov tepla  a ich členov, č.registrácie: R/I-059/2006,
 • zvárač plastov v súlade požiadavkami normy STN EN 13067, číslo certifikátu: 7-130-P,
 • certifikovaný montážny partner spoločnosti REHAU na výmenu stúpačkových rozvodov studenej vody, vody ohriatej a odhlučnenej kanalizácie, spoločnosti VIEGA montáž  plynovodov z medeného potrubia spájané lisovaním,
 • oprávnenie  odstraňovať azbestové materiály zo stavieb. Oprávnenie vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava, číslo: OPPL/1064/2011-FE,
 • certifikovaný montážny partner rozvodov vodovodu a kanalizácie zn. REHAU, VIEGA, IVAR∙CS,

Kontaktné údaje:
Imrich VANKO - VAREMONT
č. 990 Horné Saliby
tel./fax.: 031 78 52 152
mobil:    0903 429 564
IČO:     11881470 IČ pre DPH: SK1020261869


Vedenie a realizácia zákaziek:
ImrichVANKO - VAREMONT
mobil:   0903 429 564 
e-mail:  info@varemont.sk


Cenové ponuky a fakturácia:
Ing. Norbert VANKO, PhD. 
mobil:   0910 939 564
e-mail:  info@varemont.sk


Nákupné oddelenie - sklad materiálu:

Ing. Imrich VANKO
mobil:  0903 429 555
e-mail: imrich.vanko@varemont.sk

Účtovníctvo, personalistika a mzdy:
Mgr. Edita VANKOVÁ
mobil:  0903 929 958
e-mail: edita.vankova@varemont.sk

Spoločnosť je zapísaná:
Obvodný úrad Galanta, číslo živnostenského registra: 202-6127