Varemont > Služby > Montáže a realizácie

Realizujeme výmenu ležatých a stúpačkových rozvodov zdravotechniky v bytových domoch. Vlastníme platné oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov v interiéri jednotlivých objektov. Medzi široké spektrum našich služieb patrí aj výstavba inžinierskych sietí. Posúdime zámer výstavby, vypracujeme detailnú projektovú dokumentáciu, vykonáme nutné opravy či rekonštrukcie. Nerobí nám problém ani komunikácia s požadovanými štátnymi orgánmi a majiteľmi sietí. Realizujeme aj kolaudáciu a skúšobnú prevádzku. Vykonávame aj zváranie spojov z termoplastov pravidelným kalibrovaným zváracím zariadením Widos ESI 4000. Rozsah našich činností doplňuje jadrové vŕtanie, čo je rezanie muriva či železobetónu diamantovými segmentami. Tento spôsob vŕtania je presný, neničí okolie, ani nevydáva neželané vibrácie, šetrí čas a vaše náklady.

• kompletná dodávka  a realizácia technického zariadenia rodinných domov ako aj budov na priemyselné využitie
• výmena ležatých a stúpačkových rozvodov zdravotechniky v bytových domoch (s platným oprávnením na odstraňovanie azbestových materiálov v interiéri budov)

Montáže a realizácie plynových kotlov - Varemont s.r.o.

• výstavba inžinierskych sietí, jadrové vŕtanie
• zváranie spojov z termoplastov pravidelným kalibrovaným zváracím zariadením Widos esi 4000
• návrh a dodávka meracej a regulačnej techniky

Montáže a realizácie rozvodov - Varemont s.r.o.

Viac ako 25 rokov profesionálnych skúseností.

KONTAKTUJTE NÁS