Varemont > Služby > Plynovod

Postaráme sa o projekt plynovod a celkovú plynofikáciu pre váš objekt. Pripravíme vám efektívny návrh veľkosti plynovej prípojky a vhodné napojenie na spotrebiče (plynový kotol, plynové kachle či sporák). Podrobne vypracujeme projektovú dokumentáciu, pôdorysy a izometrické schémy rozvodov. Dodáme a vybudujeme vám vonkajšie plynovody, vrátane výkopových prác a nastavenia prípojok. Venujeme sa taktiež výmene plynových stúpačiek. Po dokončení montáže vykonávame tlakovú skúšku, ktorej výsledkom je revízna správa vykonaná autorizovaným technikom.

• montáž radiátorov

Plynovod - Varemont s.r.o.
Plynovod - Varemont s.r.o.

Viac ako 25 rokov profesionálnych skúseností.

KONTAKTUJTE NÁS