Varemont > Služby > Vodovod

Postaráme sa o dodávku a montáž rozvodov vody a kanalizácie. Využívame plastové, plasthliníkové, nerezové, pozinkované a medené vodovodné potrubia. Zabezpečíme vám montáž solárnych systémov pre ohrev vody. Do našich služieb patrí aj dodávka a montáž požiarnych vodovodov, spolu s hydrantom a povinnou revíziou. Zaoberáme sa aj vonkajšími vodovodmi a výstavbou kanalizácií, vrátane zemných prác, vytýčenia trasy a dodávky vybraného potrubia. Dodávame nadzemné a podzemné hydranty, vodomerné šachty. Montujeme vodomery pre malé byty a veľké priemyselné budovy. Vykonávame monitoring a diagnostiku kanalizácie. Zaoberáme sa dodávkou a montážou technologických zariadení na úpravu kvality pitnej a úžitkovej vody.

• montáž vodomerov
• návrh a dodávka meracej a regulačnej techniky

Vodovod a vodomery pre malé byty a veľké priemyselné budovy - Varemont s.r.o.

• monitoring stavu kanalizácie
• montáž a dodávka zariadení na úpravu vody

Vodovod a montáž vodomerov - Varemont s.r.o.

Viac ako 25 rokov profesionálnych skúseností.

KONTAKTUJTE NÁS