Varemont > Služby > Servis

Našim klientom poskytujeme bezplatné odborné poradenstvo a konzultácie, najmä v prípade rozsiahlych komerčných a priemyselných projektov. Je pre nás nesmierne dôležité, aby sme investora oboznámili so všetkými fázami inštalačných či opravných prác. Naše činnosti pozostávajú aj z vypracovania podrobných cenových ponúk a rozpočtov, spolu so súhrnným zoznamom plánovaných materiálov. Našim klientom poskytujeme nepretržitú havarijnú službu. V prípade nečakaných porúch, vád či poškodení, zabezpečíme kompletný servis na kanalizačnom, vodovodnom a plynovom potrubí.

• bezplatné poradenstvo
• vypracovanie cenových ponúk

Servis na kanalizačnom, vodovodnom a plynovom potrubí - Varemont s.r.o.

• havarijná služba
• infolinka

Servis na kanalizačnom, vodovodnom a plynovom potrubí - Varemont s.r.o.

Viac ako 25 rokov profesionálnych skúseností.

KONTAKTUJTE NÁS